top of page

Om Combrigade

Combrigade kommer från ordet ”brigad” – ett antal bataljoner med olika kompetenser – alla med olika erfarenhet av uppgifter inom kommunikation, information, media, opinionsbildning, event och meeting management.

 

Det är vi. ’Bataljoner’ av fristående företagare, som i sin tur har ett stort antal professioner, personer och företag i sina nätverk, som kan sättas samman för de specifika uppdrag vi är anlitade för.

 

Därför kan vi ge större kundnytta än många andra, då allt går genom samma aktör, istället för att anlita flera olika.

 

Vi drivs av att öka det demokratiska inflytandet i samhället för såväl organisationer som företag.

Vi vill förenkla för individer, företag och organisationer att mötas över branschgränserna.

När olika människor, branscher och intressen möts, skapas innovativa lösningar. Låt oss träffas och hitta dem!

Penilla.jpg
Penilla Gunther
Citizens Affairs AB

Penilla Gunther har senast en erfarenhet från åtta år som riksdagsledamot i Näringsutskottet, Arbetsmarknads- och Socialutskotten, som gett en bred kompetens. Innan riksdagsuppdraget arbetade Penilla som verksamhetschef/ företagsutvecklare för företagsrådgivarna Coompanion Fyrbodal.

Utbildning och möten av olika slag har varit ett genomgående tema för Penilla under årens lopp; som utbildningsansvarig för Kristdemokraterna nationellt, projektsamordnare för Meeting Professionals International, MPI och en europeisk Certification in Meeting Management, CMM, och som fristående konsult inom team-, ledar- samt organisationsutveckling.

Genom det hundratal förtroendeuppdrag i såväl ideella organisationer, politiska uppdrag på kommunal, landsting/region och riksnivå samt i bolagsstyrelser har Penilla fått god kunskap i organisationsarbete, opinionsbildning och media.

Penilla är en utpräglad projektledare som trivs med många arbetsuppgifter och kontakter samtidigt och mån om att se frågor och människor i ett sammanhang. De olika arenorna genom åren har gett ett stort kontaktnät på alla nivåer i samhället.

Se mera på www.penilla.

Erik_Ytterman-Offering-PhaseShift_Consul
Erik Ytterman
PhaseShift Consulting AB

Erik Ytterman skapar struktur och säkra digitala lösningar för

dina affärer. Hans erfarenhet som enterprisearkitekt, samt kunskaper inom mjukvaruutveckling och säkerhet gör att han bidrar i alla faser av bolags digitalisering. Han har mer än 20 års erfarenhet av att designa och utveckla digitala lösningar i internationella miljöer.

Erik har erfarenheter från företagskritiska molnbaserade lösningar, big-data,integration av system samt inbyggd mjukvara för industri och telekom. Han har kunskap om många teknologier, plattformar och ekosystem, även öppen mjukvara.

Erik bibehåller aktivt kunskap och färdigheter inom utveckling av mjukvara och drift av system. Han är civilingenjör elektroteknik från KTH med specialisering inom datorsystem, har akademisk utbildning inom cybersäkerhetsområdet samt flera andra certifieringar.

petraeurenius_redigerad.jpg
Petra Eurenius
Petra Eurenius - Strategisk Kommunikation
 

Engagerad, erfaren kommunikatör med förmåga att kombinera strategiskt arbete med operativa insatser. Social nätverksbyggare. Många års erfarenhet som Nordisk-Baltisk kommunikationschef på AstraZeneca, Pharmacia och Pfizer och som PR-konsult på två olika kommunikationsbyråer. 

Speciella styrkor: Formulera kommunikationsstrategier, budskap och aktiviteter för att nå definierade mål. Projektledning. Bygga nätverk och bidra till samarbeten mellan patientorganisationer, intresseföreningar, myndigheter och andra relevanta målgrupper.

Planera och arrangera seminarier, rundabordsmöten, Almedalsseminarier och andra möten där människor kan träffas, dela, lära sig nya saker och nå gemensamma och högre mål. Skriva pressmeddelanden, ta mediekontakter med såväl traditionell media som via sociala medier.

MattiasHellström_redigerad.jpg
Mattias Hellström
SmallMedia STHLM AB

Mattias Hellström har bred erfarenhet i uppstart, verksamhetsutveckling och operativ styrning av växande företag från näthandel (FMCG), vård/omsorg, samt drift av operativa enheter nationellt (Asylboenden).

En serieentreprenör med instick som marknadschef och eventprojektledare (B2B) i mediabranschen.  Arbete i projekt med snabba deadlines och korta beslutsled är den perfekta miljön för konsultarbete med en tydlig intraprenörsroll. Är delägare i SPA – Swedish Press Agency som levererar pressbilder internationellt samt uppdragsfoto nationellt.

Mattias och Penilla är ägare till Citizens Affairs AB som är den juridiska parten för Combrigade. Se mera på www.citizensaffairs.se

RubenDeMoor_redigerad.jpg
Ruben de Moor
Eridu

Not your run-of-the-mill management consultant. I stand out. Armed with a unique skill set, built on a solid foundation of professional, academic and social merit, I will give (y)our business the edge it needs to set itself apart.
With my venture Eridu I am active in several fields as a freelance strategic advisor. I help my clients connect the dots between science/technology and business, with a focus on life sciences projects. I am also involved in a few start-ups, ranging from biofuels to IT.

GöranFredriksson_redigerad.jpg
Göran Fredriksson Fredriksson BusinessComm

Göran Fredriksson har under många år arbetat med affärsutveckling, produktägarskap, marknadsföring, produktlanseringar, varumärken och media.  Numera driver han företaget Businesscomm som coachar företag och organisationer till framgång genom att höja medvetenheten inom dessa områden, kopplat till verksamheter, tjänster och produkter. Se mera på www.businesscomm.se 

Drivande och välmeriterad inom industri- och regionutveckling, marknadsföring, mediastrategier samt affärsutveckling. Har många års erfarenhet från ledande chefspositioner/ledningsgrupper inom privata företag, och som VD för regional branschorganisation för industriföretag. 

Stort nätverk genom arbetet, både i Sverige och internationellt, som gett goda kulturella kunskaper. Arbetar såväl strategiskt som operativt med gott slutresultat. Engagerad, målinriktad och analytisk ledare. Lösningsinriktad med stort kundfokus. 

HannaBrodda_redigerad.jpg
Hanna Brodda
Mediefy &
Brodda Industrious AB 

Hanna Brodda är en välkänd person inom Life Science efter att ha jobbat länge som jchefredaktör för tidningarna LifeScience Sweden och MedTech Magazine, men även som journalist på andra media dessförinnan.

Ofta anlitad som moderator i olika sammanhang, men nu även profilerad inom ljud- och bildmedia. Sin blogg dinamediciner.se har Hanna drivit med stor framgång under lång tid, och tar nu steget att utveckla sitt eget bolag Mediefy med Brodda Industriuous AB.

bottom of page