top of page

PROJEKT

Fokus Patient utan datum-01.jpg
PROJEKT FOKUS Patient(R)

Syftet med FOKUS Patient är att skapa en nationell mötesplats för första gången för ALLA patientföreningar och organisationer, stora som små, oavsett diagnos.

Att mötas över organisationsgränserna och lyfta blicken mot de större övergripande frågorna som är gemensamma för alla, och att få redskap att synas och höras bättre i den allmänna debatten såväl som i direkta kontakter med politiker, tjänstemän och företag; ger uppmärksamhet både på kort och lång sikt.

Kvalitet, säkerhet och tillgänglighet i vården är bara exempel på områden som berör oss alla.

Ca 250 personer lyssnade, delade med sig, diskuterade och ställde frågor under denna interaktiva dag med massor av intressanta aktiviteter och människor att möta.

 

Om FOKUS Patient dessutom kan bidra till att fler medlemmar och förtroendevalda i föreningarna får med sig verktyg att synas bättre med på hemmaplan, har vi lyckats.

Se mera på eventsajten www.fokusevent.se med bilder & resultat av den uppföljande enkäten till alla som deltagit på olika sätt. 

Affärsmöte
PROJEKT Almedalen

En uppföljning för FOKUS Patients deltagare, medverkande partners och utställare har nu lanserats, genom podden AlmeWalken som är ett innovativt sätt att uppmärksamma patientens roll och möjligheter till inflytande över sin egen vård, samtidigt som man kan ta en promenad genom Visby.

Gå in och lyssna på https://soundcloud.com/combrigade/avsnitt-1

 

Flera av oss är också engagerade i att moderera och delta på seminarier och möten för kunders räkning. Behöver du hjälp med att hitta talare eller andra medverkande? Hör av dig!

PROJEKT med andra FOKUS-teman

Vi ligger i planering för andra event med FOKUS-teman. Stora samarbetsprojekt som kan utvecklas till helt nya arenor på nationell nivå.

Vi planerar också studieresor och nya typer av möten för att stärka nätverk och bygga relationer mellan olika intressen och grupper.

bottom of page