top of page

Vad vi kan erbjuda

•Strategisk rådgivning, konkreta planer såväl som operativa resurser och aktiviteter

•En samlad aktör, med fristående experter, för den som vill och behöver skapa möten, kongresser och konferenser, genomföra PR-aktiviteter, vässa sin opinionsbildning, öka kännedomen sin verksamhet eller göra rätt medieval

•Ett specialanpassat team av fristående, erfarna personer, med olika kompetenser, som kan erbjuda ett nytt koncept för strategisk kommunikation och relationsbyggande.

Hur vi arbetar

•Vid ett första möte lyssnar vi för att förstå utmaningar och möjligheter

•Vi hjälper till att se helheten och definiera mål

•Vi föreslår strategi och aktiviteter för att nå de överenskomna målen

•Vi sätter ihop ett specialanpassat team med rätt erfarenheter för varje uppgift

•Vi arbetar med en tydlig process, mål och tidslinje

•Vi återkopplar och följer upp i nära samarbete med våra uppdragsgivare

bottom of page